Contact Us

Desheng School (International)
Minxing Road, New District, Daliang, Shunde, Guangdong, China 528300

Tel: (+86) 0757-22325121, (+86) 0757-22325121

General Enquiries: dsi_admin@desheng-school.com